Main Page Sitemap

Nederland sex


nederland sex

wet 'rijp' genoeg bent om toestemming te geven voor seksueel contact, en dat je seks mag hebben met iedereen die 16 is of ouder op voorwaarde dat die daarmee akkoord gaat. Maar ook jongeren die nog geen 16 zijn, hebben soms al geslachtsgemeenschap. Als dat ontwerp wordt goedgekeurd kunnen jongeren in de toekomst toestemming geven vanaf de leeftijd van 14 jaar. Dooryoghurren, flenzen, glijden, hertje blaffen, in de suikerpot roeren, ketsen. Evolve Media KVK: BTW: NL B01. Of je er op die leeftijd, of op een andere moment, klaar voor bent, is iets anders. Schaambeenbonken, sjemmen, slootpoken, speren, tjoppen, tunnelen, van Wippestein gaan. De wet in de praktijk, vrijen met een man of vrouw tussen 16 en 18 jaar is dus niet verboden. De leeftijd van de jongere spreekt voor zich. De wet waaruit we een leeftijd voor seksuele meerderjarigheid afleiden, komt uit de strafwet voor volwassenen.

De wet beschermt jongeren tegen seksueel misbruik. Jongeren tussen 14 en 16 jaar kunnen dan toestemming geven tot seksuele betrekkingen op voorwaarde dat de partner maximum nu een seksdate 5 jaar ouder is en er geen sprake is van een vertrouwens- of gezagsrelatie (zoals bij een leerkracht, begeleider.). Wat altijd belangrijk blijft is dat deze jongeren er zich klaar voor voelden en dat niemand gedwongen werd of druk ervaarde. Jonger dan 16 en seks, wie jonger is dan 16 is volgens de wet niet 'rijp' genoeg om toe te stemmen met seksuele handelingen. Momenteel is er een ontwerp voor een nieuw strafwetboek dat de seksuele leeftijdsgrens verlaagt. Betekent dat dan dat je niet mag experimenteren met seks als je nog geen 16 bent?


Sitemap